Preguntes Freqüents Retribució Flexible per la persona treballadora

Puc gastar tot el meu sou en productes i serveis a través de la Retribució Flexible?

No, en cap cas el salari en espècie pot superar el 30% de les percepcions salarials totals.

Què passa si no gasto tot el saldo demanat al Ticket Transport o Ticket Restaurant?

No hi ha problema ja que es pot gastar durant els propers anys, no obstant l’efecte fiscal es produïrà durant l’any en curs.

El titular vol implementar la Retribució Flexible a la farmàcia, he de signar alguna cosa?

Sí, un acord de novació del contracte laboral.

Què passa si el titular vol eliminar la Retribució Flexible?

Si és l’empresa la que decideix eliminar aquesta Retribució Flexible, ho comunicaria als empleats amb una antelació mínimes de 6 mesos.

Quin estalvi suposa el Ticket Llar d’infants?

Gràcies a l’exempció d’IRPF hi ha un estalvi mig de 75 € al mes, sense que es modifiqui la base de cotització.

Com puc calcular l’estalvi de la Retribució Flexible?

A través del següent enllaç de la nostra empresa col·laboradora ERSM, a través de 5 passos, es pot simular el possible estalvi.

Per a fer-ho, cal introduir l’usuari info@cofbserveis.net i la contrasenya LXN7GA

Fer clic per accedir al simulador