Preguntes Freqüents Retribució Flexible pel titular d’Oficina de Farmàcia

Què és la Retribució Flexible? Qui decideix com es rep la retribució?

L’empleat o empleada té l’opció de canviar el seu salari monetari per productes i serveis i pot aprofitar  les exempcions fiscals que permet aquest plantejament i no tributen en l’IRPF de la nòmina.

L’empresa dona la possibilitat que cada treballador pugui escollir quina part de la seva retribució total vol rebre en productes o serveis, dins els límits establerts, sempre que el salari en espècie no superi el 30 % de les percepcions salarials totals.

Ja que la retribució afecta a la base de l’IRPF, condiciona també la base de cotització de la Seguretat Social?

No, la base d’IRPF no queda afectada.

Els productes de retribució flexible són part del salari, exempts d’IRPF però si que estan subjectes a cotització.

Quins productes i imports puc introduir dins la retribució flexible?

Formen part de la proposta de retribució flexible aspectes importants en la despesa dels treballadors

  • Assegurança de salut. Amb una exempció a l’IRPF de fins a 500 € anuals (41,6 €/mensuals).
  • Tiquet restaurant. Fins a 11 € dia  exempts en un ampli catàleg de restaurants
  • Tiquet transport. Fins a 136 € /mensuals exempts d’IRPF en bitllets de metro, autobús, tramvies, etc.
  • Llar d’infants. Exempts d’IRPF sense limitació de l’import.

A través del següent enllaç de la nostra empresa col·laboradora ERSM, a través de 5 passos, es pot simular el possible d’estalvi per a cada treballador.

Per a fer-ho, cal introduir l’usuari info@cofbserveis.net i la contrasenya LXN7GA

Fer clic per accedir al simulador

Puc incloure dins de la retribució els altres membres de la família que tinc en l’assegurança de salut?

Si, l’assegurança de salut compta amb una exempció de 500 € per a cada membre dins de la unitat familiar. A més, en el cas de disposar de l’assegurança de salut de MGC i CoFBServeis, el rebut menusal de l’assegurança es divideix entre el titular i l’empleat en funció de l’import -41,60 € – que pot formar part de l’exempció.

Si em faig càrrec del pagament de la pòlissa de salut via Retribució Flexible als meus empleats, és una despesa deduïble?

Sí, sempre. En el cas que faci una redistribució de la nòmina del treballador com si ho incloc en el seu salari brut.