Et truquem?

Atrau i reté el talent dels empleats de la farmàcia
0
titulars amb
CoFBServeis

La retribució flexible permet que els treballadors i treballadores puguin distribuir el seu sou de forma més eficient

La retribució flexible facilita que el treballador o treballdora pugui treure més rendiment del seu sou destinant-ne una part a despeses quotidianes com les pòlisses de salut, els àpats, les llars d’infants o el transport públic, que en ser pagades a través d’aquest sistema, queden exemptes d’IRPF.

Un pla de retribució per la farmàcia

A través de la retribució flexible reforcem la tasca empresarial del o la titular de farmàcia millorant la satisfacció dels empleats:

 • Retenir el talent i motivar al personal: augmentar el poder adquisitiu dels empleats sense modificar els costos salarials.
 • Reduir l’absentisme laboral: al facilitar l’alta a una assegurança de salut podran agilitzar les proves diagnòstiques i programar les visites al metge fora d’horari laboral.
 • Incrementar la productivitat: els treballadors i treballadores es comprometran amb l’empresa i tindran major implicació i fidelització.
Calcula el possible estalvi per a cada treballador!

A través del següent enllaç de la nostra empresa col·laboradora ERSM, a través de 5 passos, es pot simular el possible estalvi per a cada treballador o treballadora.

Per a fer-ho, cal introduir l’usuari info@cofbserveis.net i la contrasenya LXN7GA

Fer clic per accedir al simulador
Suport des de CoFBServeis

Des de CoFBServeis, facilitem la posada en marxa del pla de retribució flexible a la farmàcia, aprofitant:

 • Els nostre coneixement, expertesa i rigor.
 • Els descomptes que gaudim com a col·lectiu en l’adquisició dels productes.
 • Els acords amb les asseguradores de salut: facilita la gestió i gaudeix de les condicions com a col·legiat.
 • Resolem els dubtes i processos i, en cas que sigui necessari, et posem en contacte i conduim tot el procés a través del nostre servei de Gestoria Laboral.
Què és la Retribució Flexible? Qui decideix com es rep la retribució? +

L’empleat o empleada té l’opció de canviar el seu salari monetari per productes i serveis i pot aprofitar  les exempcions fiscals que permet aquest plantejament i no tributen en l’IRPF de la nòmina.

L’empresa dona la possibilitat que cada treballador o treballadora pugui escollir quina part de la seva retribució total vol rebre en productes o serveis, dins els límits establerts, sempre que el salari en espècie no superi el 30 % de les percepcions salarials totals.

Ja que la retribució afecta a la base de l'IRPF, condiciona també la base de cotització de la Seguretat Social? +

No, la base d’IRPF no queda afectada.

Els productes de retribució flexible són part del salari, exempts d’IRPF però si que estan subjectes a cotització.

 

Quins productes i imports puc introduir dins la retribució flexible? +

Formen part de la proposta de retribució flexible aspectes importants en la despesa dels treballadors

 • Assegurança de salut. Amb una exempció a l’IRPF de fins a 500 € anuals (41,6 €/mensuals).
 • Tiquet restaurant. Fins a 11 € dia  exempts en un ampli catàleg de restaurants
 • Tiquet transport. Fins a 136 € /mensuals exempts d’IRPF en bitllets de metro, autobús, tramvies, etc.
 • Llar d’infants. Exempts d’IRPF sense limitació de l’import.

 

A través del següent enllaç de la nostra empresa col·laboradora ERSM, a través de 5 passsos, es pot simular la 5 el possible d’estalvi per a cada treballador.

Per a fer-ho, cal introduir l’usuari info@cofbserveis.net i la contrasenya LXN7GA

Fer clic per accedir al simulador
Puc incloure dins de la retribució els altres membres de la família que tinc en l'assegurança de salut? +

Si, l’assegurança de salut compta amb una exempció de 500 € per a cada membre dins de la unitat familiar.

A més, en el cas de disposar de l’assegurança de salut de MGC i CoFBServeis, el rebut menusal de l’assegurança es divideix entre el titular i l’empleat en funció de l’import -41,60 € – que pot formar part de l’exempció.

 

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats