Decàleg PRL Decàleg PRL

Com a farmacèutics que som, sabem quin és el valor de la prevenció

Sempre que el titular de l'oficina de farmàcia tingui empleats al seu càrrec, serà necessària la implantació d'un pla de prevenció de riscos laborals a la farmàcia.  

La Llei 31/1995 del 8 de novembre de prevenció de riscos laborals té com objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant la identificació, l'avaluació i el control dels perills i riscos associats al treball, a més de fomentar el desenvolupament d'activitats i mesures necessàries per prevenir aquests riscos.   

CoFBServeis et fem costat per crear un clima laboral més segur a la teva farmàcia i evitar possibles sancions en cas d'accidents dels empleats.

Més de 600 farmàcies confien en un servei que t'ofereix: 

El nostre servei, que realitzem presencialment a l'OF, inclou:

 Avaluació inicial dels riscos laborals de la teva oficina de farmàcia

 Elaboració d'un pla de prevenció

 Planificació de les activitats i millores a fer

 Informació i formació presencial als teus empleats

 Seguiment continuat de la implantació de mesures

 Servei de reconeixement mèdic, voluntari, per als treballadors

 Investigació dels accidents laborals que passin a la farmàcia

 Assistència immediata en cas d'inspecció de l'autoritat laboral

 Suport professional permanent i resolució de dubtes

 

Adjunt, trobareu el decàleg que han preparat els nostres experts per a valorar si tenim la PRL preparada a la farmàcia