Gestió de Residus Sanitaris

Et truquem?

Una solució de confiança per a la bioseguretat de la teva farmàcia
0
gestions
de residus l'any

T’ajudem a donar solució als residus sanitaris que genera la teva farmàcia amb una gestió completa de recollida i destrucció en un centre autoritzat

 

El nostre servei inclou
 • Gestió completa dels residus sanitaris de la farmàcia a càrrec de BIONET-SGP, empresa amb autorització de l’Agència de Residus de Catalunya com a transportista i centre gestor de:
  • Residus del GRUP III: sang i hemoderivats en forma líquida, agulles i material punxant i tallant, vacunes vives i atenuades, material derivat de proves de glucosa i colesterol i la resta de residus sanitaris infecciosos. Aquests residus s’han de dipositar en contenidors homologats de volum variable: 1, 5, 10, 30 o 60 litres.
  • Residus del GRUP IV: envasos amb restes de productes químics. Aquests residus es dipositen en contenidors homologats de volum variable: 30 o 60 litres.
 • Servei de lliurament de contenidors homologats de diferents volums, segons les necessitats de l’oficina de farmàcia, en un termini de 24-48 hores.
 • Sistema de recollida de residus amb una periodicitat semestral, amb avís telefònic abans de realitzar el servei. Per recollides abans de 6 mesos només s’ha de comunicar a Bionet per concertar-la.
 • Tractament posterior dels residus sanitaris en un centre gestor autoritzat per a ser destruïts segons la normativa vigent.
Condicions exclusives

Contractant el servei a COFBServeis gaudeix d’un 10% de descompte respecte les tarifes de BIONET i et tramitem gratuïtament l’obtenció del codi de productor de residus.

I si ja ets client de BIONET, també pots accedir al descompte

Contacta amb nosaltres o directament amb Bionet al 93 854 39 76

Servei exclusiu per a l’oficina de farmàcia.

Quins tipus de residus es poden generar a l'OF? +

A part dels residus assimilables a urbans (paper, cartró, plàstic, etc.), es generen els següents residus:

 • Residus grup II: guants, cotons, gasses i altres materials bruts d’un sol ús, que no siguin tallants ni punxants. Cal dipositar-los en una bossa d’escombraries homologada per a aquesta finalitat. Un cop plena, cal llençar la bossa al contenidor del rebuig.
 • Residus grup III: Agulles, fulles de bisturí, llancetes de les proves de colesterol o glucosa, i altres objectes punxants o tallants similars, que tenen associat un risc biològic. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.
 • Residus grup IV: Medicaments caducats, restes de substàncies de formulació magistral, etc. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.
He comprat una oficina de farmàcia i m'he trobat substàncies de formulació magistral en un armari. Què haig de fer? +

Aquests residus no són assimilables a residus urbans, i requereixen una gestió especial. Cal contractar un transportista o gestor d’aquests residus, i concertar una recollida dels mateixos. Paral·lelament, cal tramitar l’alta de productor de residus amb l’Agència de Residus de Catalunya, i que l’empresa transportista o gestora, deixi el document justificant de la recollida.

Què és l'ARC? +

És l’Agència de Residus de Catalunya, que és l’òrgan competent en matèria de residus de Catalunya. Són qui autoritza els productors, transportistes i gestors, i s’encarreguen de vetllar per la correcta gestió dels residus, i de la traçabilitat de tot el procés.

On puc aconseguir els contenidors? +

Els contenidors els pot subministrar qualsevol empresa, però habitualment els subministra la mateixa empresa que posteriorment els recollirà. És important assegurar que els contenidors estiguin homologats per a aquesta finalitat.

Em demanen el codi de productor de residus. Què és això? +

És un número de registre únic de cada centre expedit per l’Agència de Residus de Catalunya. És obligatori tenir-lo en cas de que el centre generi residus del grup III o IV.

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats