Subministrament Elèctric – Farmaenergia

Et truquem?

Estalvi en la factura per a l'oficina de farmàcia i les llars!
0
farmàcies i llars
ja han fet el canvi

Et fem un estudi comparatiu de les teves factures de la llum i t’assessorem per estalviar en la factura elèctrica.

Adjunta les teves factures aquí!
El nostre servei inclou:
 • Analitzem la factura elèctrica de cada farmàcia i llar i  fem un anàlisi desglosat del preu de l’energia consumida i el preu de la potència contractada.
 • Comparem el preu de l’energia de la factura amb la proposta de preu indexat que evita els sobrecostos dels propostes basades en tarifes fixes.
 • Accés a les factures digitalment per conèixer el consum i reduir l’impacte ambiental de la tramesa clàssica de factures en paper.
 • Atenció personalitzada des de COFBServeis a l’oficina del COF de Barcelona (Girona 64-66) i gestions tant per via telèfonica com al correu específic del servei llum@cofbserveis.net
La factura elèctrica a la farmàcia

La  factura de subministrament elèctric és una de les despeses importants per a l’oficina de farmàcia i per les llars, que a la vegada, pel seu desconeixement, genera més dubtes i sobrecostos.

Un estudi realitzat per COFBServeis a més de 90 farmàcies concloïa que el 90% de farmàcies de l’estudi disposen de tarifes del mercat lliure, suposant un sobrecost de l’energia d’un 35% de mitjana, i que respecte la potencia contractada, el 87% dels casos resultant en un increment de preu innecessari.

Com funciona el mercat elèctric? +

El mercat elèctric s’estructura en diferents agents que participen des de la generació d’energia, el seu transport a tot el territori, la distribució i comercialització.

 • Generació de l’electricitat en les diferents centrals elèctriques
 • Transport elèctric des de les centrals elèctriques als centres de transformació
 • Distribució de l’electricitat dels centres de transformació als punts finals de consum
 • Comercialització per part de les empreses de l’energia elèctrica

Quina diferència hi ha entre distribuïdora i una comercialitzadora? +

La distribuïdora és l’empresa encarregada de transportar l’energia fins al punt de subministrament (empresa que no es pot “escollir” i estan definides per territori) i la comercialitzadora és la responsable de la comercialització de l’energia i marca el preu de l’energia i la potència.

Si tinc una avaria, a qui he de trucar? +

S’ha de contactar amb l’empresa distribuïdora de cada punt de subministrament, no a l’empresa comercialitzadora.

El telèfon de l’empresa distribuïdora apareix a la part inferior de la factura.

Què és una comercialitzadora de referència? Què és el PVPC? +

Les comercialitzadores de referència són aquelles designades pel Ministeri d’Industria que operen en el mercat regulat i que poden oferir el PVPC.

El “Precio Volutario al Pequeño Consumidor” (PVPC) és un preu regulat que només poden oferir les grans comercialitzadores de referència per a subministraments de fins a 10kW de potència contractada.  El PVPC és un preu indexat al mercat diari d’OMIE i mai serà energia verda.

Què és la tarifa fixa? I la tarifa indexada? +

Una tarifa fixa és aquella en que es pacta un preu fix en el contracte i aquest no varia durant un temps determinat, independentment del ritme del mercat.

En aquest tipus de tarifa sempre existeix un mediador que assegura el preu, per tant, no acostuma a ser el mes avantatjós per al client ja que sempre pot existir algun tipus d’especulació en l’import que s’acaba fixant per prevenir les eventualitats de mercat.

Una tarifa indexada és aquella que s’ajusta al preu del mercat mensualment. Varia en funció del mercat però sense deixar lloc a l’especulació.

Quines són les dues partides que determinen la factura? +
 • Terme de potència: Correspon a la part fixa de la factura, ja que tant si és un contracte indexat com un a preu fix, el terme de potència sempre es factura de la mateixa manera.
 • Terme d’energia: aquesta part és variable i depèn del consum.
  • Tarifa fixa: el preu del kWh serà sempre el mateix per a cada període
  • Tarifa indexada: el preu del kWh dependrà del preu del mercat durant el període de facturació corresponent.
El preu de la potència està regulat? +

Si, el preu dels càrrecs i peatges de transport i distribució està regulat, és el preu mínim a cobrar.

Les grans comercialitzadores hi apliquen un marge comercial. Això fa que s’hagi d’estudiar el preu de l’energia i el preu de la potencia a cada factura.

Quins canvis hem tingut l’1 de juny del 2021 respecte a les tarifes? +

Amb l’aplicació de la Circular 3/2020 de la CNMC, l’1 de Juny es van activar diversos canvis, els principals son:

 • Noves tarifes d’accés: 2.0TD, 3.0TD i 6.1TD
 • Clients de fins a 15kW contractats (2.0 TD): 3 períodes d’energia (punta, vall i supervall) i 2 de potencia.
 • Clients amb mes de 15kW contractats (3.0 TD): 6 períodes d’energia i 6 de potencia i calendari elèctric.
Com afecten els canvis de les tarifes a la factura de la farmàcia? +

La majoria de les farmàcies són subministraments amb tarifes d’accés 2.0TD i 3.0TD.

 • Farmàcies amb tarifa d’accés 2.0TD:
  • Tres períodes d’energia i dos de potència
  • Caps de setmana i festius corresponen als períodes mes econòmics tant pel terme d’energia com per al terme de potència
 • Farmàcies amb tarifa d’accés 3.0TD:
  • Sis períodes en el terme d’energia i potència.
  • Calendari elèctric
  • Càlcul d’excessos de potència
Com afecta l’IVA reduït a la factura de la llum? +

El Govern va aprovar una baixada de l’IVA del 21% al 10% per a la factura de l’electricitat a partir del 26 de Juny de 2021, que afecta a tots els subministraments fins a 10kW de potència contractada.

Aquesta reducció de l’IVA s’aplicarà de manera temporal fins al 31 de Desembre de 2021 sempre que es compleixin diverses condicions, entre elles, que el preu de l’electricitat en el mercat majorista superi els 45€/MWh.

Puc canviar de companyia comercialitzadora? Tenen permanència? +

En subministres de baixa tensió el client pot canviar de comercialitzadora sempre que vulgui. Els contractes tenen una durada d’un any podent-se prorrogar tàcitament en períodes de la mateixa durada. Passat el primer any de contracte, l’usuari pot rescindir-lo sense penalització.

En cas que el client rescindeixi el contracte abans de la primera prorroga, la penalització no podrà superar mai el 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de consumir.

Què implica canviar de comercialitzadora? +

El canvi de comercialitzadora implica simplement el fet de rebre la factura per part d’una altra comercialitzadora.  En aquest sentit, tota la gestió del canvi la realitza la comercialitzadora.

 

Tinc tres filles i vull gaudir del bo social. Puc canviar de comercialitzadora? +

Per a poder-se beneficiar del bo social, que nomes poden oferir les grans comercialitzadores de referència, s’han de complir diversos requisits exposats en el “Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica”.

Una família nombrosa pot beneficiar-se del bo social únicament per al seu habitatge habitual i sempre que la potencia contractada sigui inferior a 10kW

Com funciona la redistribució de l'energia que generem si tenim plaques solars? +

Quan una instal·lació té plaques solars, l’energia generada per les plaques que no es consumeix torna a la xarxa en forma d’excedents. La comercialitzadora contractada pot retribuir (o no) aquests excedents.

En el cas de LERSA, la comercialitzadora de COFBServeis, la retribució d’excedents és del 70% del preu mig OMIE mensual, que és una molt bona condició.

LERSA calcula mensualment el valor de l’excedent a partir de les lectures que facilita l’empresa distribuidora i en detalla l’import en la factura, descomptant-ho del valor de l’energia.

Com puc descarregar les factures de LERSA? +

LERSA Energia disposa d’una àrea clients on pot descarregar-se les factures i realitzar qualsevol consulta.

Com accedir a l’àrea clients de LERSA Energia?

 • Accedir a l’àrea clients aquí.
 • Registrar-se com a client: necessitarà tenir a mà la seva factura actual i el número CUPS del seu subministrament elèctric.
 • Correu electrònic: una vegada registrat rebrà els següents passos a seguir a través del correu electrònic que va indicar a l’hora de realitzar lalta.
Com puc canviar el codi CNAE del meu subministrament elèctric? +

El codi CNAE és el número d’activitat que es té donat d’alta a e-distribución (distribuïdora) .

Per poder canviar aquest codi, el titular del subministrament s’ha de posar en contacte directament amb e-ditribución, la pròpia distribuïdora pot realitzar una inspecció de la instal·lació o realitzar la petició de certificats de la instal·lació per l’acceptació d’aquest canvi.

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

Telèfon gratuït: 800760706

Anàlisi sumbinistrament elèctric

  Per tal de poder fer l'estudi personalitzat, caldrà adjuntar totes les pàgines de les 2 últimes factures o ens les pot enviar a llum@cofbserveis.net:

  * Camps obligatoris

  Vols més informació?

  Truca al 93 244 07 20 ext. 4 i t’ajudem

  Altres serveis recomanats