Destrucció Confidencial de Documents

Et truquem?

Una solució certificada per a la protecció de les dades confidencials de la farmàcia
0
Gestions
de residus

Certifiquem la destrucció de la informació en suport paper que contingui dades personals o de la gestió de la farmàcia de forma segura

D’acord amb la normativa que regula la protecció de dades personals, la informació en suport paper de l’oficina de farmàcia que conté dades personals ha de ser gestionada confidencialment.

En aquest sentit, per destruir-la cal utilitzar mecanismes que en garanteixin la confidencialitat i aconseguir que la informació esdevingui indesxifrable, il·legible i irrecuperable.

Per a la destrucció, el titular té dues opcions: optar per una màquina trituradora o encarregar aquesta tasca a una empresa externa.

Com funciona la recollida?

Si el/la farmacèutic/a opta per una empresa externa, oferim dos models de destrucció en funció de les necessitats. La gestió la realitzem a través de BIONET, empresa que segueix les directrius la norma UNE-15713, específica de destrucció confidencial.

El nostre servei inclou:

Recollida puntual, com pot ser després d’una compravenda de farmàcia o una neteja d’arxius programada. En aquest cas, fem arribar un contenidor o més a la farmàcia.

Recollida periòdica, en aquest cas s’entrega un contenidor fix a la farmàcia que, un cop ple, BIONET recull i custodia fins a la destrucció i entrega un nou contenidor.

En ambdós casos, els contenidors contenen una brida que l’identifica i garanteix la seguretat de la custodia i de la destrucció. Posteriorment, BIONET emet un certificat de la destrucció.

Contractant el servei a CoFBServeis gaudeixes d’un 10% de descompte respecte a les tarifes de BIONET.

D'acord amb la normativa de protecció de dades, quin tipus de documentació a paper ha de destruir l'oficina de farmàcia? +

La normativa fa referència a tota aquella informació que conté dades personals de persones identificades o identificables:

  • Formularis d’autoritzacions, llistes d’encàrrec, documentació amb dades d’SPD, dades de participació en programes de salut, dades de formulació magistral, fotocòpies de plans de medicació, documents amb dades d’ortopèdia o òptica, o altres documents amb dades de medicació, d’empleats o de col·laboradors externs, currículums, etc.
  • És útil incloure en aquest tipus de destrucció tota la documentació referida a la gestió de l’oficina de farmàcia, com per exemple: albans de lliurement, factures, documents comptables, etc.
+

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats