Destrucció Confidencial de Documents

Et truquem?

Una solució certificada per a la protecció de les dades confidencials de la farmàcia
0
contenidors
entregats

Certifiquem la destrucció de la informació en suport paper que contingui dades personals o de la gestió de la farmàcia de forma segura

D’acord amb la normativa que regula la protecció de dades personals, la informació en suport paper de l’oficina de farmàcia que conté dades personals ha de ser gestionada confidencialment.

En aquest sentit, per destruir-la cal utilitzar mecanismes que en garanteixin la confidencialitat i aconseguir que la informació esdevingui indesxifrable, il·legible i irrecuperable.

Per a la destrucció, el titular té dues opcions: optar per una màquina trituradora o encarregar aquesta tasca a una empresa externa.

Com funciona la recollida?

Si el/la farmacèutic/a opta per una empresa externa, oferim dos models de destrucció en funció de les necessitats. La gestió la realitzem a través de BIONET, empresa que segueix les directrius la norma UNE-15713, específica de destrucció confidencial.

El nostre servei inclou:
  • Recollida a demanda: es demanen els contenidors que es desitgen a l’empresa de recollida. Un transportista els porta a la farmàcia i una vegada plers, Bionet els passa a recollir i emet un certificat de destrucció.
  • El cost del servei va en funció del número de contenidors que es demanen. No hi ha cost mensual de contractació.
  • Condicions exclusives per a l’oficina de farmàcia: descompte d’un 10 % respecte les tarifes de Bionet.
D'acord amb la normativa de protecció de dades, quin tipus de documentació de paper ha de destruir l'oficina de farmàcia? +

La normativa fa referència a tota aquella informació que conté dades personals de persones identificades o identificables:

  • Formularis d’autoritzacions, llistes d’encàrrec, documentació amb dades d’SPD, dades de participació en programes de salut, dades de formulació magistral, fotocòpies de plans de medicació, documents amb dades d’ortopèdia o òptica, o altres documents amb dades de medicació, d’empleats o de col·laboradors externs, currículums, etc.
  • És útil incloure en aquest tipus de destrucció tota la documentació referida a la gestió de l’oficina de farmàcia, com per exemple: albarans de lliurement, factures, documents comptables, etc.
Quin temps de conservació cal mantenir abans de destruïr la documentació confidencial? +

El  temps de conservació dels diversos tipus de receptes, els talonaris d’estupefaents i/o psicòtrops, el llibre receptari, el de comptabilitat d’estupefaents, les actes d’inspecció, els albarans i/o factures, la documentació que genera l’elaboració de fórmules magistrals i/o preparats oficinals, etc., pot variar.

Consulta la Taula de Conservació de documents publicada pel CoF de Barcelona (Comunicat 421/2018)

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats