Et truquem?

Et fem costat en les necessitats jurídiques del teu negoci posant al teu abast:
0
assessoraments
jurídics

Oferim el coneixement profund dels aspectes jurídics que afecten l’oficina de farmàcia,  lespecialització en dret farmacèutic i les implicacions que té en altres àrees del dret (successori, fiscal, arrendaments, etc.).

El nostre servei inclou

Dret Successori

 • Gestió de testaments relacionats amb l’oficina de farmàcia:
  • Redacció i registre del testament
  • Revisió de possibles clàusules nul·les
  • Coordinació amb notaris especialitzats
  • Acceptació d´herències relacionats amb l´oficina de farmàcia
  • Programació successòria del farmacèutic.
  • Viabilitat de la donació de la farmàcia

 

Àrea Fiscal

 • Transmissió de l’oficina de farmàcia:
  • Elecció del moment més adequat
  • Estudi de la millor modalitat
  • Optimització dels impostos corresponents

 

Arrendament / Compravenda de local

 • Negociació i defensa en conflictes de pagament de renda/desnonament
 • Traspassos de local
 • Negociació i redacció de contractes

 

Àrea Laboral

 • Contractació de nous empleats
 • Revisió i millora de contractes externs
 • Adequació de l’estructura de personal
Què és millor: Donar en vida la farmàcia o esperar a l'herència? +

La donació o herència a favor del parent farmacèutic (posem pel cas d’un fill) paga molt poc, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Si el farmacèutic que es planteja un d’aquestes dues opcions vol jubilar-se (i cobrar la seva pensió), és millor donar-la en vida, i si té més bens, deixar-ne aquests en herència. L’acumulació de tota l’herència tributaria molt més.

Si es fa la donació en vida, és necessari modificar el testament per a equilibrar la resta de germans o altres hereus en la futura herència.

En tot cas, caldria fer un estudi pormenoritzat per analitzar totes les possibilitats i dissenyar la millor estratègia.

Quines són les condicions per a beneficiar-se de la bonificació del 95% sobre l'impost de donacions? +

Per a donar una farmàcia, els requisits per a la bonificació en els impostos són:

 • Adquirent cònjugue, descedents, ascendents o colaterals fins el segon grau
 • Manteniment de la farmàcia cinc anys
 • Persona donada d’alta en l’IAE (Impostos d’Activitats Econòmiques) i pagant autònoms
 • Declarar en renda rendiments de l’activitat de la farmàcia i en patrimoni declarar bens afectes de l’activitat
 • El donant ha d’exercir l’activitat de la farmàcia de forma habitual, personal i directe, i que els ingressos signifiquen més del 50% de la resta d’ingressos
 • Tenir més de 65 anys o incapacitat absoluta – GI (Gran Invalidez)
 • En el moment de la donació, cal cessar les funcions i no percebre cap remuneració
He rebut un comunicat d'un jutjat amb una reclamació de 50.000 euros d'un majorista. Què puc fer? +

Interposar una demanda judicial és un dels casos més clars de la necessitat de comptar amb l’ajuda urgent d’un advocat que comprovi si la reclamació rebuda és procedent o no.

L’advocat examinarà si la reclamació ha prescrit o no, si el tràmit utilitzat és el correcte i ens assessorarà sobre el que és més convenient per als nostres interessos, si conformar-nos a la reclamació o oposar-nos-hi. Sobretot, no oblidem que els terminis judicials són “preclusius”, és a dir, s’han de fer dintre del temps que marca la llei, i en conseqüència, la visita a l’advocat s’ha de fer al més aviat possible.

He llegit al diari que ja ha entrat en vigor una nova reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans. M'agradaria saber en què afecta aquesta reforma al meu contracte de lloguer de la farmàcia. +

La nova norma no és aplicable als contractes subscrits abans de l’entrada en vigor de la Llei. Tot i així, la modificació afecta substancialment l’arrendament d’habitatges i no el de locals de negoci al mateix temps que passa la llima per alguns problemes dels processos de desnonament per fer-los més àgils. Com a novetat important, si bé encara pendent de desenvolupar, destaquem la creació d’un registre d’inquilins morosos.

Us recordem que CofbServeis posa a la vostra disposició un advocat especialitzat en arrendaments de locals d’oficina de farmàcia.

Quins problemes crea la legítima quan en l'herència hi ha una farmàcia? +

La legítima és una part de l’herència que per llei han de rebre els fills. És important partir de la base que si bé qualsevol hereu pot fer-se amb la propietat de la farmàcia (per el màxim de 18 mesos legalment establerts), nomès els que siguin farmacèutics en podran adquirir la seva titularitat.

Per tant, és indispensable un bon redactat del testament – després del disseny d’una estratègia succesòria – per establir mecanismes que evitin que la farmàcia surti del patrimoni familiar, com seria en el suposat que els hereus de les farmàcies haguessin de vendre-la per a pagar la resta de la legítima.

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Opinió dels col·legiats

Altres serveis recomanats