Ets nou titular?

L’adquisició i posada en marxa d’una farmàcia és un projecte de gran magnitud que conjuntament amb el repte professional i assistencial, engloba àrees diverses: aplicació de diverses normatives, gestió laboral i gestió comptable fiscal de la farmàcia, la prevenció de riscos laborals, el compliment amb la protecció de dades d’empleats i usuaris, selecció de l’equip professional, gestió de residus sanitaris, etc.

Així mateix, el titular de la farmàcia ha d’analitzar a quins riscos s’enfronta i com els pot gestionar: una pòlissa de la farmàcia amb les cobertures necessàries, pòlissa que cobreix el pagament del conveni d’accidents i una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreix els danys i els perjudicis que pugui ocasionar a tercers en aquest exercici.

Des de CoFBServeis, empresa iniciativa del COF de Barcelona, ens posem al costat dels nous titulars de farmàcia en la gestió del negoci i el compliment de les obligacions legals.

  • Assegurança Conveni Accidents: segons indica el Conveni d’oficina de farmacia a l’article 42Si a conseqüència d’accident, laboral o no laboral, es produeix la mort del treballador o una situació d’invalidesa del grau d’incapacitat permanent total o superior, l’empresa ha d’abonar al treballador, cònjuge supervivent o drethavents la quantitat de 37.000,00 EUR, a preu fet i d’una sola vegada. Des de CoFBServeis oferim una pòlissa d’accidents adaptada a les singularitats del conveni col.lectiu de treball per oficines de farmàcia.

Altres serveis que oferim per ajudar en la gestió de la farmàcia:

Per concertar una visita els nostres assessors contacti al

93 244 07 20 (opció 4)