Formulari test

  Dades Prenedor


  Dades del Negoci

  Règim *
  Necessari per calcular la responsabilitat civil patronal
  Aproximat anual per a poder calcular la responsabilitat civil d’explotació
  En cas d'edificis antics, si està reformat podem evitar franquícies en danys per aigua i insta.lacions elèctriques
  Saber si té alarma connectada a central d'alarmes/policia, porta de seguretat, reixes...
  En cas afirmatiu, indicar l’import
  En cas afirmatiu, indicar l’import
  Indicar l’import d'efectiu que es transporta directament al banc
  Valoració aproximada de la suma del valor de les taules, cadires, prestatgeries, mostradors...
  Neveres, caixes registradores, bàscules, refloteon...
  Stock de producte a preu de cost
  Capital de medicaments dins de la nevera
  Receptes no inserides
  En cas afirmatiu incloure, marca, model i valor de compra
  He llegit i Accepto la Política de Privacitat