Formulari test

Dades Prenedor


Dades del Negoci

Règim *
Necessari per calcular la responsabilitat civil patronal
Aproximat anual per a poder calcular la responsabilitat civil d’explotació
En cas d'edificis antics, si està reformat podem evitar franquícies en danys per aigua i insta.lacions elèctriques
Saber si té alarma connectada a central d'alarmes/policia, porta de seguretat, reixes...
En cas afirmatiu, indicar l’import
Valoració aproximada de la suma del valor de les taules, cadires, prestatgeries, mostradors...
Neveres, caixes registradores, bàscules, refloteon...
Stock de producte
Capital de medicaments dins de la nevera
Receptes no inserides
En cas afirmatiu incloure, marca, model i valor de compra
He llegit i Accepto la Política de Privacitat