Formulari test

  Dades Prenedor

  Dades del Negoci

  Règim *

  Necessari per calcular la responsabilitat civil patronal

  Aproximat anual per a poder calcular la responsabilitat civil d’explotació

  En cas d'edificis antics, si està reformat podem evitar franquícies en danys per aigua i insta.lacions elèctriques

  Saber si té alarma connectada a central d'alarmes/policia, porta de seguretat, reixes...

  En cas afirmatiu, indicar l’import

  En cas afirmatiu, indicar l’import

  Indicar l’import d'efectiu que es transporta directament al banc

  Valoració aproximada de la suma del valor de les taules, cadires, prestatgeries, mostradors...

  Neveres, caixes registradores, bàscules, refloteon...

  Stock de producte a preu de cost

  Capital de medicaments dins de la nevera

  Receptes no inserides

  En cas afirmatiu incloure, marca, model i valor de compra

  He llegit i Accepto la Política de Privacitat