Prevenció de Riscos Laborals

No tens contractat el servei de PRL. Per qualsevol dubte truqui al 93 244 07 20 (opció 5)

Té contractat el Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb COFBServeis i SPASS

Si vol posar-se en contacte amb el seu tècnic de riscos laborals, pot trucar a SPASS (Servei de Prevenció Alié amb Seguretat i Salut Laborals) directament al 900 929 000 (telèfon gratuït).

Qualsevol dubte o consulta respecte la documentació i cobraments, truqui a COFBServeis al 93 244 07 20 (opció 5).

Qualsevol dubte sobre el servei de manteniment d’extintors truqui a COFBServeis al 93 244 07 20 (opció 4)

Servei de manteniment d’extintors