Els danys per aigua i els elèctrics: principal causa de sinistralitat durant el 2023

L’estudi de la sinistralitat de les pòlisses de comerç contractades amb Zurich a través de COFBServeis detalla un augment en el nombre de farmàcies que van comunciar un sinistres (un 35% més) i un augment encara més important de la sinistralitat, amb 65% més de sinistres declarats, el 2023 respecte el 2022. 

Un 44% de les farmàcies que tenen la pòlissa contractada han declarat un sinistre (un 12% més de les que van declarar el 2022)

Danys per aigua, danys elèctrics i trencament de vidres han sigut de nou les incidències més freqüents. 

El gràfic recull les dades de 420 sinistres declarats per 255 farmàcies.

A continuació presentem les conclusions més importants de l’anàlisi

 • Els danys per aigua suposen el principal motiu de  sinistralitat (un 33% del total), una mica més de pes (un 27% de total el 2022)
  • El trencament de canonades i baixants, fuites d’aigua i humitats que afecten el dia a dia de la farmàcia, com l’emmagatzematge dels medicament, així com els perjudicis  a veïns, amb la conseqüent responsabilitat civil dels desperfectes ocasionats a tercers.
 • Els danys elèctrics passen del 20% dels sinistres al 17% del total, però segueixen sent el segon motiu de sinistralitat
  • Pujades de tensió, talls de llum, danys en el Sistema d’Alimentació Interrompuda (SAI) o els danys en els aparells electrònics o la persiana elèctrica. 
  • Algunes d’aquestes situacions, a més, comporten l’aturada de l’activitat i per tant de l’activitat econòmica.
  • Un 2% de les farmàcies del col·lectiu han presentat una reclamació per la pèrdua de beneficis causada pels danys elèctrics.
 • El 10% dels sinistres declarats corresponen al trencament de vidres
  • Porta d’entrada, aparador i de mampares o armaris.

Robatoris i furts

Malauradament la incidència de robatoris amb o sense violència ha patit lleu augment, passen d’un 11% el 2022 al 15% del total de sinistres el 2023. Cal tenir present la diferència entre robatori (amb violència sobre el mobiliari), atracament (amb violència sobre les persones) i furts (sense violència).

Altres causes de sinistre

El volum i la especificitat dels sinistres reforcen la necessitat de disposar d’unes cobertures específiques per la farmàcia, com, les que la nostra pòlissa ofereix en exclusió:  

 • Cobrir totes les mercaderies afectades per danys per aigua encara que no estiguin elevades.
 • Danys elèctrics sense aplicar la limitació horària.
 • Cobertura amb la farmàcia tancada més enllà de les 72 hores.
 • Danys a medicaments refrigerats des del primer moment de l’avaria elèctrica.
 • Danys a creus exteriors independentment d’on estiguin ubicades.
 • Furt (sostracció de productes de la farmàcia sense força, intimidació o violència).  
 • Certificat de destrucció de bens refrigerats emès pel COF de Barcelona.

 

Completa el formulari aquí i et farem arribar una proposta personalitzada

Per més informació pot contactar amb nosaltes al 93 244 07 20