Punts claus a l’hora de realitzar la compravenda de la farmàcia

El passat 1 de juny  vam celebrar la conferència  “Punts claus a l’hora de comprar o vendre la farmàcia”, sessió que va comptar amb l’assistència de 120 farmacèutics.

La sessió va ser presentada per l’Agustí Ortega, gerent de COFBServeis, i va comptar amb la participació d’Alejandro EbratPedro Salom i Maria Santomà, advocats de COFBServeis especialistes en les transmissions de farmàcia – procediments, fiscalitat, la negociació del local i la gestió laboral de l’equip.

Els principals temes tractats durant la sessió van ser:

  • Contractes que formen part de la compravenda.
  • Verificacions prèvies de la compravenda.
  • Drets d’adquisició preferent i temps de renúncia.
  • Impostos, opcions d’estalvi i estratègies de bonificacions.
  • Procediments i tràmits que cal fer davant del Col·legi de Farmacèutics, Hisenda, Seguretat Social, Inspecció de Sanitat o la Cambra de Propietat.
  • Fixació de preu de venda
  • Verificacions a fer respecte el local
  • Possibilitat d’increment de preus del lloguer i nous contracte.  
  • Obligacions respecte els treballadors
  • Abordatge d’acomiadaments i jubilacions.

Consulta el Servei Jurídic de Compravenda aquí.

Demana assessorament amb els nostres advocats al 93 244 07 20 (opció 5)

pRIMERA VISITA GRATUÏTA!