Punts claus en la compravenda de farmàcies

En el marc de les sessions formatives del Màster de Gestió d’Oficina de Farmàcia i el Servei Jurídic de Compravenda de Farmàcies de CoFBServeis, el dimarts 30 de juny vam celebrar en format webinar la sessió “Punts claus a l’hora de de comprar o vendre la farmàcia”.

La sessió va comptar amb l’assistència de prop de 130 farmacèutics que van connectar-se des dels seus dispositius digitals, va ser presentada per l’Agustí Ortega, gerent de CoFBServeis, i va comptar amb les presentacions de l’Alejandro Ebrat, Pedro Salom i Mònica Gual, advocats especialistes en transmissions, fiscalitat, aspectes relacionats amb el local i en l’àmbit laboral de l’oficina de farmàcia.

Principals aspectes tractats durant la conferència

  • Contractes que formen part de la compravenda – exclusivitat, reserva, contracte d’arres – i importància de cada un d’ells.
  • Impostos de la compravenda, així com de l’impacte que suposa la reforma de la Llei 5/2000 a Catalunya que suposa un augment en les herències entre pares i fills (aparició de coeficients multiplicadors en herències i donacions).
  • Possibles opcions d’estalvi i estratègies de bonificacions existents en la compravenda, herències i donacions.
  • Procediments i tràmits que cal fer davant del Col·legi de FarmacèuticsHisendaSeguretat Social, Inspecció de Sanitat o la Cambra de Propietat.
  • Fixació de preu de venta: valoració de la facturació, instal·lacions, existències, potencial de creixement, centres d’atenció primària i residències properes.
  • Drets d’adquisició preferent de la farmàcia, específicament en el cas dels substituts i el període de temps per a la seva renúncia. 
  • Verificacions a fer respecte el local, específicament fent referència a drets de traspàs, possibilitat d’increment de preus del lloguer per part del propietari del local i el nou contracte d’arrendament. 
  • Documentació que cal sol·licitar referent als treballadors i quina responsabilitat tenen comprador – contracte i nòmines, calendari laboral, reglament intern – i venedor – responsabilitat solidària de 3 anys.  
  • Situacions diverses davant d’acomiadaments i davant de jubilacions: indemnitzacions, perfils diferents d’embaràs, maternitat i reduccions d’horari. 

Aprofitem per recordar-vos que disposeu d’una primera visita d’uns 30 minuts amb els nostres advocats que us permeti analitzar els processos jurídics i legals que afecten la farmàcia, i lligada a la conferència, específicament en el procés de compravenda de la farmàcia, en el que fem costat a venedor i compradors per a realitzar el procés de transmissió amb la màxima confiança