Preguntes Freqüents Servei de Gestió de Residus Sanitaris

Quins tipus de residus es poden generar a l’OF?

A part dels residus assimilables a urbans (paper, cartró, plàstic, etc.), es generen els següents residus:

  • Residus grup II: guants, cotons, gasses i altres materials bruts d’un sol ús, que no siguin tallants ni punxants. Cal dipositar-los en una bossa d’escombraries homologada per a aquesta finalitat. Un cop plena, cal llençar la bossa al contenidor del rebuig.
  • Residus grup III: Agulles, fulles de bisturí, llancetes de les proves de colesterol o glucosa, i altres objectes punxants o tallants similars, que tenen associat un risc biològic. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.
  • Residus grup IV: Medicaments caducats, restes de substàncies de formulació magistral, etc. Cal dipositar-los en contenidors homologats per a aquesta finalitat, i la recollida i destrucció dels mateixos la realitza empresa autoritzada.

He comprat una oficina de farmàcia i m’he trobat substàncies de formulació magistral en un armari. Què haig de fer?

Aquests residus no són assimilables a residus urbans, i requereixen una gestió especial. Cal contractar un transportista o gestor d’aquests residus, i concertar una recollida dels mateixos. Paral·lelament, cal tramitar l’alta de productor de residus amb l’Agència de Residus de Catalunya, i que l’empresa transportista o gestora, deixi el document justificant de la recollida.

Què és l’ARC?

És l’Agència de Residus de Catalunya, que és l’òrgan competent en matèria de residus de Catalunya. Són qui autoritza els productors, transportistes i gestors, i s’encarreguen de vetllar per la correcta gestió dels residus, i de la traçabilitat de tot el procés.

On puc aconseguir els contenidors?

Els contenidors els pot subministrar qualsevol empresa, però habitualment els subministra la mateixa empresa que posteriorment els recollirà. És important assegurar que els contenidors estiguin homologats per a aquesta finalitat.

Em demanen el codi de productor de residus. Què és això?

És un número de registre únic de cada centre expedit per l’Agència de Residus de Catalunya. És obligatori tenir-lo en cas de que el centre generi residus del grup III o IV.

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)