Preguntes Freqüents Servei Jurídic de Compravenda de Farmàcia

Quina importància tenen les condicions suspensives en els contractes d’arres d’una transmissió de la farmàcia?

Un dels documents principals en les transmissions és el contracte d’arres.

Entre d’altres, en el contracte d’arres hi consta la voluntat de compravenda, el termini màxim per a dur-la a terme, el desglossament de les partides (important perquè les diferents partides tributen diferent), i els imports que comprador i venedor han de pagar si es fan enrere del compromís de compravenda.

Un aspecte important del contracte d’arres són les condicions suspensives que condicionen la consumació de l’acte jurídic. És a dir, condicions que, en cas de complir-se, fan que les arres establertes perdin el sentit que tenien.

Les condicions de suspensió les pot proposar el comprador (per exemple: aconseguir la renúncia dels empleats que tinguin dret preferent d’adquisició) o el venedor (verificar que el venedor estigui en possessió de la Llicència d’Activitat de l’Ajuntament i en cas contrari, que se’n supediti l’obtenció a la venda de la farmàcia).

També pot ser condició suspensiva comuna que venedor i comprador obtinguin l’autorització del Col·legi per transmetre/adquirir la farmàcia.

Què ha de fer un titular de farmàcia per demanar la jubilació activa?

En determinades ocasions, el titular de farmàcia creu convenient continuar la prestació del servei més enllà de l’edat ordinària de jubilació.

Abans, prendre aquesta decisió tenia com a conseqüència no poder ser beneficiari de la pensió de jubilació al 100%, però des del mes d’octubre del 2017, i amb la nova Llei de Reformes Urgents de Treballador Autònom, els titulars que siguin beneficiaris de la pensió de jubilació – tinguin l’edat i els anys cotitzats necessaris per arribar al 100% de la base reguladora de la pensió), poden incrementar la prestació fins a aquest 100% sempre que es donin els següents requisits:

 • Edat ordinària de jubilació (en funció dels anys de cotització)
 • 100% de la base reguladora de la pensió de jubilació
 • Treballadors al seu càrrec (1 com a mínim)

Per tant, amb la reforma de la Llei, es pot compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% i la titularitat de l’oficina de farmàcia.

En la donació de la farmàcia, quines condicions calen per a que la donació sigui bonificada?

Per a poder gaudir de la bonificació en la donació, cal que el titular que realitza la donació compleixi una sèrie de requisits:

 • Cal tenir els 65 anys complerts en el moment de la donació.
 • Els ingressos que ens generava la farmàcia han de ser més de 50% del total dels ingressos presentats a la declaració de la renda
 • Haver tingut una presència activa a la farmàcia
 • Fer la donació a un membre de primera línia familiar -fill, dona/marit, germans
 • Cessar l’activitat professional com a farmacèutic des del moment en que es fa la donació
 • Qui rep la donació, ha de mantenir un mínim de 5 anys la titularitat

D’aquesta forma, davant de donacions a fills de farmàcies valorades, per exemple, en 1.000.0000 €, la donació permetria estalviar 70.000 € aproximadement en impostos de donacions, i 228.000 € en l’impost de la renda.

Quina responsabilitat té el comprador davant dels treballadors?

El comprador ha de sol·licitar el Certificat de Tresoreria General de la Seguretat Social, els documents de pagaments de salaris, ingrés i retencions d’Hisenda, la documentació sobre el cessament de treballadors anteriors a la compra així com tota la informació sobre els processos judicials en matèria laboral obert

Comprador i venedor tenen responsabilitat solidària de tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió. Tanmateix, respecte els treballadors, el comprador ha de mantenir:

 • Calendari de vacances
 • Reglament intern del treball
 • Contractes i nòmines (salari anual de cada treballador)
 • Jornades laborals

Primera visita gratuïta amb els nostres advocats

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 5)