Preguntes Freqüents Subministrament Elèctric

Com funciona el mercat elèctric?

El mercat elèctric s’estructura en diferents agents que participen des de la generació d’energia, el seu transport a tot el territori, la distribució i comercialització.

 • Generació de l’electricitat en les diferents centrals elèctriques
 • Transport elèctric des de les centrals elèctriques als centres de transformació
 • Distribució de l’electricitat dels centres de transformació als punts finals de consum
 • Comercialització per part de les empreses de l’energia elèctrica

Quina diferència hi ha entre distribuïdora i una comercialitzadora?

La distribuïdora és l’empresa encarregada de transportar l’energia fins al punt de subministrament (empresa que no es pot “escollir” i estan definides per territori) i la comercialitzadora és la responsable de la comercialització de l’energia i marca el preu de l’energia i la potència.

Si tinc una avaria, a qui he de trucar?

S’ha de contactar amb l’empresa distribuïdora de cada punt de subministrament, no a l’empresa comercialitzadora.

El telèfon de l’empresa distribuïdora apareix a la part inferior de la factura.

Què és una comercialitzadora de referència? Què és el PVPC?

Les comercialitzadores de referència són aquelles designades pel Ministeri d’Industria que operen en el mercat regulat i que poden oferir el PVPC.

El “Precio Volutario al Pequeño Consumidor” (PVPC) és un preu regulat que només poden oferir les grans comercialitzadores de referència per a subministraments de fins a 10kW de potència contractada.  El PVPC és un preu indexat al mercat diari d’OMIE i mai serà energia verda.

Què és la tarifa fixa? I la tarifa indexada?

Una tarifa fixa és aquella en que es pacta un preu fix en el contracte i aquest no varia durant un temps determinat, independentment del ritme del mercat.

En aquest tipus de tarifa sempre existeix un mediador que assegura el preu, per tant, no acostuma a ser el mes avantatjós per al client ja que sempre pot existir algun tipus d’especulació en l’import que s’acaba fixant per prevenir les eventualitats de mercat.

Una tarifa indexada és aquella que s’ajusta al preu del mercat mensualment. Varia en funció del mercat però sense deixar lloc a l’especulació.

Quines són les dues partides que determinen la factura?

 • Terme de potència: Correspon a la part fixa de la factura, ja que tant si és un contracte indexat com un a preu fix, el terme de potència sempre es factura de la mateixa manera.
 • Terme d’energia: aquesta part és variable i depèn del consum.
  • Tarifa fixa: el preu del kWh serà sempre el mateix per a cada període
  • Tarifa indexada: el preu del kWh dependrà del preu del mercat durant el període de facturació corresponent.

El preu de la potència està regulat?

Si, el preu dels càrrecs i peatges de transport i distribució està regulat, és el preu mínim a cobrar.

Les grans comercialitzadores hi apliquen un marge comercial. En el cas de CoFBServeis hem negociat no aplicar cap marge comercial pel col·lectiu.

Quins canvis hem tingut l’1 de juny del 2021 respecte a les tarifes?

Amb l’aplicació de la Circular 3/2020 de la CNMC, l’1 de Juny es van activar diversos canvis, els principals son:

 • Noves tarifes d’accés: 2.0TD, 3.0TD i 6.1TD
 • Clients de fins a 15kW contractats (2.0 TD): 3 períodes d’energia (punta, vall i supervall) i 2 de potencia.
 • Clients amb mes de 15kW contractats (3.0 TD): 6 períodes d’energia i 6 de potencia i calendari elèctric.

Com afecten els canvis de les tarifes a la factura de la farmàcia?

La majoria de les farmàcies són subministraments amb tarifes d’accés 2.0TD i 3.0TD.

 • Farmàcies amb tarifa d’accés 2.0TD:
  • Tres períodes d’energia i dos de potència
  • Caps de setmana i festius corresponen als períodes mes econòmics tant pel terme d’energia com per al terme de potència
 • Farmàcies amb tarifa d’accés 3.0TD:
  • Sis períodes en el terme d’energia i potència.
  • Calendari elèctric
  • Càlcul d’excessos de potència

Com afecta l’IVA reduït a la factura de la llum?

El Govern va aprovar una baixada de l’IVA del 21% al 10% per a la factura de l’electricitat a partir del 26 de Juny de 2021, que afecta a tots els subministraments fins a 10kW de potència contractada.

Aquesta reducció de l’IVA s’aplicarà de manera temporal fins al 31 de Desembre de 2021 sempre que es compleixin diverses condicions, entre elles, que el preu de l’electricitat en el mercat majorista superi els 45€/MWh.

Puc canviar de companyia comercialitzadora? Tenen permanència?

En subministres de baixa tensió el client pot canviar de comercialitzadora sempre que vulgui. Els contractes tenen una durada d’un any podent-se prorrogar tàcitament en períodes de la mateixa durada. Passat el primer any de contracte, l’usuari pot rescindir-lo sense penalització.

En cas que el client rescindeixi el contracte abans de la primera prorroga, la penalització no podrà superar mai el 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de consumir.

Què implica canviar de comercialitzadora?

El canvi de comercialitzadora implica simplement el fet de rebre la factura per part d’una altra comercialitzadora.  En aquest sentit, tota la gestió del canvi la realitza la comercialitzadora.

Tinc tres filles i vull gaudir del bo social. Puc canviar de comercialitzadora?

Per a poder-se beneficiar del bo social, que nomes poden oferir les grans comercialitzadores de referència, s’han de complir diversos requisits exposats en el “Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica”.

Una família nombrosa pot beneficiar-se del bo social únicament per al seu habitatge habitual i sempre que la potencia contractada sigui inferior a 10kW.

Tens dubtes?
Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)