Novetats sobre l’ús de la mascareta en l’àmbit laboral conforme el RD 286/2022 de 19 d’abril publicat el 20/04/2022 en el BOE dirigit a les Oficines de Farmàcia

Segons les novetats establertes pel Ministerio de Sanidad s’ha flexibilitzat l’ús de la mascareta en l’àmbit laboral, a continuació, s’indicaran les pautes d’ús obligatori i els casos que l’ús serà recomanable. 

Ús de la mascareta obligatoria

  • Centres sanitaris
  • Centres sociosanitaris
  • Mitjans de transport

Excepcions:

*Persones que presenten alguna malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

*Si per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulta incompatible, d’acord a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Ús recomanable de la mascareta

Es recomanable l’ús de la mascareta en els casos següents.

  • Persones vulnerables
  • Persones amb simptomatologia COVID-19.
  • Llocs de treball amb llarg període de contacte amb persones a una distància inferior a 1,5m.
  • Actes multitudinaris: ús responsable individual

Les oficines de farmàcia son considerades establiments sanitaris, segons Anexo I del RD 1277/2003, per això, a les oficines de farmàcia és obligatori l’ús de la mascareta tant per les persones treballadores com pels clients.

IMPORTANT:

S’ha de tenir present que continua vigent l’ art. 7 de la Ley 2/2021, per tant, els centres de treball continuaran manteniment les mesures organitzatives, col·lectives i personals necessàries per evitar els riscos de contagi en els entorns.

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 5)