Els danys per aigua, de nou, el motiu de sinistralitat més important en les assegurances de farmàcia

Des de COFBServeis i Zurich hem estudiat els motius de més sinistralitat durant el 2022 entre les més de 600 farmàcies del nostre col·lectiu. 

Un 35 % de les farmàcies van declarar algún sinistre durant el 2022. Danys per aigua, danys elèctrics i trencament de vidres han sigut els sinistres més freqüents. 

A continuació presentem les conclusions més importants de l’anàlisi

 • Els danys per aigua suposen el principal motiu de  sinistralitat (un 27% del total).
  • El trencament de canonades i baixants, fuites d’aigua i humitats que afecten el dia a dia de la farmàcia, com l’emmagatzematge dels medicament, així com els perjudicis  a veïns, amb la conseqüent responsabilitat civil dels desperfectes ocasionats a tercers.
 • Els danys elèctrics són el 20% dels sinistres
  • Pujades de tensió, talls de llum, danys en el Sistema d’Alimentació Interrompuda (SAI) o els danys en els aparells electrònics o la persiana elèctrica. 
  • Algunes d’aquestes situacions, a més, comporten l’aturada de l’activitat i per tant de l’activitat econòmica.
  • Un 2% de les farmàcies del col·lectiu han presentat una reclamació per la pèrdua de beneficis causada pels danys elèctrics.
 • El 10% dels sinistres declarats corresponen al trencament de vidres
  • Porta d’entrada, aparador i de mampares o armaris.

Robatoris, atracaments, furts

Malauradament la incidència de robatoris amb o sense violència ha anat en augment durant el 2022. Cal tenir present la diferència entre robatori (amb violència sobre el mobiliari), atracament (amb violència sobre les persones) i furts (sense violència).

Un 17% de les farmàcies han patit alguna d’aquestes situacions.

Altres causes

Les dades remarquen la importància de disposar d’una assegurança de farmàcia complerta i específica per al col·lectiu, que tingui en compte les particularitats de l’oficina de farmàcia, com per exemple, situacions associades a mobiliari, incendis o danys atmosfèrics, així com les reclamacions relacionades amb la Responsabilitat Civil (un 1% dels sinistres).

Causes de la sinistralitat any 2022

El gràfic recull les dades de 245 sinistres declarats per 188 farmàcies

 

Més de 600 farmàcies ja confien en COFBServeis

Des de COFBServeis, gestionem les pòlisses professionals, dissenyades exclusivament per a l’oficina de farmàcia i a mida de les necessitats de la farmàcia.

Entre elles, destaquem les següents cobertures exclusives:

 • Danys a creus exteriors independentment d’on estiguin ubicades
 • Cobertura de totes les mercaderies afectades pels danys per aigua encara que no estiguessin elevades
 • Danys elèctrics sense aplicar, a diferència de la majoria de propostes, la limitació horària
 • Danys a medicaments refrigerats des del minut “0” de l’avaria elèctrica, sent obligatori portar les mercaderies afectades a la seu col·legial
 • Cobertura amb la farmàcia tancada fins a 96 hores consecutives (la majoria d’asseguradores només cobreixen entre 36 i fins a 72 hores)
 • Paralització de l’activitat per causa de sinistre contemplat a la pòlissa, fins a 1.000 €/dia encara que sigui per danys elèctrics
 • Cobreix el furt fins a 1.000 € per sinistre / any
 • Inclou tot el risc accidental sense franquícia
 • Destrucció dels cupons precinte de les recepetes mitjançant certificat emés pel COFB
 • Deroga la regla proporcional en tot els sinistres inferiors a 3.000 € encara que els capitals no estiguin ben declarats 

Completa el formulari aquí i et farem arribar una proposta personalitzada

Per més informació t’atendrem al 93 244 07 20 (opció 1)