Enviaments de campanyes a través de l’e-mail

Per poder fer un enviament a la nostra base dades, cal tenir el consentiment per escrit del titular de les dades o relació prèvia, sigui un client de productes o de serveis.

Tanmateix, cal seguir uns protocols importants:

  • Incloure l’opció de donar-se de baixa immediatament, de forma gratuïta, mitjançant un clic o l´enviament d´un mail.
  • En l’assumpte indicar que és Publicitat / Newsletter o alguna paraula que faci evident que no es tracta d’un tema important.
  • Sempre s’ha d’enviar amb CÒPIA OCULTA en el cas de pluralitat de destinaris i LLISTA DE DIFUSIÓ. Si es fa per Whatsapp, sempre ha de ser de Whatsapp Business.
  • Vertificar la Llista Robinson, és un tipus de llista d’exclusió on la gent que hi forma part han expressat voluntàriament que volen deixar de rebre publicitat, si les dades són bases de dades comprades.
  • Si es realitza a través d’un tercer, empresa de màrqueting o plataforma d’enviament, ens hem d’assegurar que compleixen amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, bé signant un contracte que ho estableixi o acceptant unes condicions generals d’ús de la plataforma, que compleixin amb els requisits establerts a la normativa europea.

Finalment, cal recordar que s’ha d’afegir el següent text legal:

AVÍS LEGAL: Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, i poden contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No n’és permesa la comunicació, reproducció o distribució sense l’autorització expressa de INDICAR NOM OF Si no en sou el destinatari final, si us plau, elimineu-lo i informeu-nos-en per aquesta via.


PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals i adreça de correu electrònic de l’interessat es tractaran sota la responsabilitat de INDICAR NOM OF per un interès legítim i per enviar comunicacions sobre els nostres productes i serveis, i es conservaran mentre cap de les parts s’hi oposi. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a INDICAR. Email: INDICAR. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

PUBLICITAT: En compliment del que es preveu a l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Començ Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres productes i/o serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a INDICAR, tot indicant a l’Assumpte «BAIXA» o «NO ENVIAR».