Com fer el càlcul de la pòlissa de vida?

Un dels dubtes principals en la contractació de la pòlissa de vida és el càlcul del capital a assegurar. Per fer-ho, es tenen en compte els ingressos previstos, els préstecs pendents de resoldre i els estalvis.

Ingressos previstos

Per fer el càlcul, s’utilitza la fòrmula centrada en la suma dels ingressos nets previstos durant 3 anys (més un 5% per a cada fill menor de 25 anys).

Per exemple:

  • Un titular amb uns ingressos nets de 50.000 €/any i sense fills: el capital suggerit a assegurar és de 150.000 € (500.00 x 3 anys)
  • Un substitut d’oficina de farmàcia amb 2 fills menors de 25 anys i un salari brut de 26.000 €/any (ingressos nets de 20.450 €/any): El capital suggerit a assegurar és de 67.485 € (20.450 x 3 anys = 61.350 €; 5% per cada fill = 3.067,5 € * 2= 6.135 €)

Préstecs pendents de resoldre

Es sumen els préstecs pendents per béns immobles i llicències que no estiguin coberts per altres assegurances

Estalvis

Un cop sumats ingressos i prèstecs, es resten els plans de pensions nets d’impostos, així com productes asseguradors nets d’impostos (PIAS, SIALPS i altres) de que es disposi.

Des de COFBServeis t’assessorem personalment per calcular l’import del capital a assegurar