Decàleg Prevenció de Riscos Laborals

Com a farmacèutics que som, sabem quin és el valor de la prevenció

Sempre que el titular de l’oficina de farmàcia tingui empleats al seu càrrec, serà necessària la implantació d’un pla de prevenció de riscos laborals a la farmàcia.  

CoFBServeis fa costat el farmacèutic per crear un clima laboral més segur a la teva farmàcia i evitar possibles sancions en cas d’accidents dels empleats.

A continuació, facilitem un document per facilitar l’anàlisi dels aspectes a tenir present respecte la prevenció de riscos laborals