Nou conveni de treballadors de les farmàcies de la província de Barcelona

Dimarts 24 de maig de2022 es va publicar el nou conveni col·lectiu de treball per les oficines de farmàcia de la província de Barcelona pels anys 2020-22.

A continuació, en resumim els punts més destacats

Taules salarials

2020Les mateixes que el 2019
2021Increment del 2,5% respecte les taules salarials del 2020
2022Fins 30/06/2022. Increment del 2,5% respecte les de 2021

Transport

Amb efectes 1 de juliol del 2022, desaparició del Plus de Transport i increment de 72 € mensuals en el salari base de cada nivell de les taules del 2022.

2020Plus de transport de 73,40 €
202173,40 €
202275 € fins el 30/06/2022

Incentiu variable

2020El mateix que el del 2019 (0,5% del salari base)
20211% del salari base
20221,5% del salari base

Plus “Substitutiu a temps complet”

2022. Augment a 170 €, respecte els 130 € anteriors

Els increments s’han d’abonar retroactivament mitjançant endarreriments. En tot moment cal respectar el mínim que marca el conveni segons l’any en qüestió.

Qualsevol dubte o comentari, podeu contactar amb el Servei de Gestoria de CoFBServeis al 93 244 07 20