Preguntes Freqüents Assegurança de Farmàcia

He tingut una inundació i les caixes amb material que tenia al terra s’han mullat. Puc recuperar de l’asseguradora l’import dels productes?

La majoria de companyies asseguradores assumeixen només els danys a mercaderies al terra si estan elevades entre 3 i 10 cm.

Cal revisar bé el condicionat de les companyies asseguradores i veure si s’ajusten a les particularitats de la nostra farmàcia.

En aquest sentit, les pòlisses contractades amb Zurich a través de CoFBServeis cobreixen de manera excepcional totes les mercaderies afectades pel sinistre, tant si estan elevades com si no, i sense aplicar-hi cap tipus de franquícia

Acabo de comprar una farmàcia. Puc aprofitar la pòlissa de l’anterior titular fins al seu venciment?

Aprofitar la pòlissa de l’antic prenedor no és una pràctica recomanable ja que la companyia asseguradora no acceptaria assumir cap pagament en cas de sinistre si les dades de propietat indicades no es corresponen a l’actual titular.

A més, les opcions com ara el canvi de nom de la pòlissa tampoc no estan indicades ja que no es pot saber si la pòlissa va ser correctament contractada en el seu dia, ni si els capitals i/o cobertures són els correctament valorades i les que ara es puguin necessitar per evitar tenir problemes importants en cas de sinistre.

L’opció més interessant i segura és consultar sempre amb el professional que conegui bé els problemes específics de les oficines de farmàcia i valorar les necessitats asseguradores en tot moment.

Acabo de comprar un robot dispensador o una màquina de cobrament automàtica, he de comunicar-ho a la meva asseguradora?

Cada millora que incorporem a la farmàcia ha de ser quantificada i notificada amb detall a l’asseguradora per assegurar-nos que tenim la cobertura correcta.

En el cas que no declarem els nous elements incorporats, la companyia, en no saber res dels canvis, no pot fer l’adequació correcta de la pòlissa i per tant, en cas de sinistre, no podria assumir la totalitat de la indemnització.

És important també no oblidar comentar els canvis a la farmàcia que afectin la prevenció de riscos a l’empresa que ofereixi el servei de prevenció de riscos laborals.

He de fer reformes, annexionar un local o traslladar el negoci. Quins passos cal seguir per mantenir la cobertura de l’assegurança?

Quan reformem o traslladem el local modifiquem les circumstàncies declarades a la pòlissa de l’assegurança de la farmàcia.

Situacions com el trasllat de medicaments, l’annexió d’espais o mantenir l’activitat de la farmàcia mentra dura la reforma del local són elements que requereixen revisió i acceptació de la companyia asseguradora per mantenir la cobertura de l’assegurança.

Què inclouen les diferents pòlisses de responsabilitat civil?

Com a professionals sanitaris, els farmacèutics tenim la obligació de concertar una assegurança per cobrir els riscos de responsabilitat civil en que puguem incorre durant l’exercici de la nostra professió.

Aquesta assegurança de responsabilitat civil professional (RCP) és la que el COFB té contractada amb MARKEL INSURANCE COMPANY i a la que ens podem adherir.

Tanmateix existeixen altres modalitats de responsabilitat civil (RC) que també poden estar incloses dins de les pòlisses de la farmàcia

  • RC com a propietari de l’immoble: cobreix els danys ocasionats per elements comuns de l’edifici.
  • RC de l’explotació: cobreix els danys que puguin ocórrer a l’interior de la farmàcia causats per l’assegurat i/o els empleats i també inclou la RC subsidiària per danys causats per tercers durant el transport, càrrega i descàrrega dels bens propis.
  • RC civil patronal: cobreix les reclamacions dels treballadors pels danys que puguin patir durant l’exercici de l’activitat.
  • RC de productes: cobreix les sentències per reclamació de productes venuts en condicions defectuoses però dins de la seva caducitat.

Es considera la malaltia del titular una causa de paralització de l’activitat que permeti la compensació econòmica de l’assegurança de farmàcia?

Les assegurances de comerç cobreixen les pèrdues ocasionades per la paralització de l’activitat – temporal, parcial o total – de la farmàcia en cas de sinistre emparat per la pòlissa, no així de malaltia.

Els condicionats indiquen quines d’aquestes situacions tindrien cobertura per aquesta garantia  com ara “incendis, fum, fenòmens atmosfèrics, runa de l’edifici, danys elèctrics o d’aigua”.

Les garanties, pactades a l’hora d’activar la pòlissa, es condicionen a la reanudació efectiva de l’activitat i poden establir-se en diferents modalitats: indemnització diària, despeses permanents o benefici brut.

Qui cobreix els desperfectes causats pels bombers o la policia que no són culpa de l’acció directa del foc?

En cas d’incendi o d’inundació és habitual que els bombers o la policia causin desperfectes en intentar accedir a l’interior de la farmàcia i que l’estoc o el mobiliari es facin malbé per l’acció de l’aigua en intentar apagar el foc.

La garantia d’incendis de l’assegurança de comerç cobreix els danys o les pèrdues que siguin conseqüència de l’acció directa del foc sobre els béns assegurats. La cobertura ha d’incloure el valor dels objectes desapareguts i dels danys que s’hagin produït en intentar impedir, tallar o sufocar el foc.

Si sóc llogater del local, n’he d’assegurar les parets?

És recomanable declarar una quantitat en concepte d’obres de reforma per cobrir la inversió que com a llogaters haguem fet en les parets del local del qual som arrendataris.

És recomanable declarar una quantitat en concepte d’obres de reforma per cobrir la inversió que com a llogaters haguem fet en les parets del local del qual som arrendataris.

Per què és important conèixer la facturació de la farmàcia a l’hora de valorar el pressupost d’una assegurança de farmàcia?

La infraassegurança es produeix quan el valor assegurat és inferior al valor real. Com a conseqüència, en cas de sinistre s’ha d’aplicar una regla proporcional al capital assegurat que fa que la indemnització a percebre quedi reduïda.

A fi d’evitar aquest problema, és molt recomanable revisar els capitals declarats en les pòlisses, siguin de comerç, sigui de llar, i fer un disseny de la pòlissa sobre la base a les necessitats. En cas de l’oficina de farmàcia, els principals conceptes i capitals a revisar corresponen als metres quadrats, maquinària, ordinadors, bens refrigerats, existències i altres.

Per què és important conèixer la facturació de la farmàcia a l’hora de valorar el pressupost d’una assegurança de farmàcia?

La infraassegurança es produeix quan el valor assegurat és inferior al valor real. Com a conseqüència, en cas de sinistre s’ha d’aplicar una regla proporcional al capital assegurat que fa que la indemnització a percebre quedi reduïda.

A fi d’evitar aquest problema, és molt recomanable revisar els capitals declarats en les pòlisses, siguin de comerç, sigui de llar, i fer un disseny de la pòlissa sobre la base a les necessitats. En cas de l’oficina de farmàcia, els principals conceptes i capitals a revisar corresponen als metres quadrats, maquinària, ordinadors, bens refrigerats, existències i altres.

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)