Quina documentació es demana si tenim una inspecció de treball?

Darrerament algunes farmàcies de la província de Barcelona han tingut inspeccions de treball on han sol·licitat part de la documentació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Protocol d’Assetjament Laboral.

Específicament la Inspecció sol·licita:

  • Concert amb el Servei de Prevenció Alié.
  • Avaluació, planificació de l’activitat preventiva i pla de prevenció.
  • Formació/informació en matèria de prevenció i control de registre de la formació.
  • Revisió mèdica (vigilància de salut) o renúncia de la revisió.
  • Pla d’emergències.
  • Avaluació dels riscos psicosocials.
  • Protocol d’assetjament laboral implementat a l’empresa.

En el cas que la inspecció sigui presencial, ens podrien requerir també millores al local i corregir mancances o incidències que detectin les instal·lacions.

Si la inspecció es produeix arrel d’un accident de treball també ens poden sol·licitar:

  • Informe d’investigació d’accident i partes de baixa i mèdica.
  • Comunicació de l’accident a l’autoritat laboral

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Sempre que el titular de farmàcia tingui empleats al seu càrrec, serà necessari la implementació d’un pla de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 del 8 de novembre). 

911 farmàcies ja confien en el nostre servei de prevenció!

Protocol d’Assetjament laboral

Oferim sense cost el protocol d’assetjament laboral, valorat en 120 €, als titulars de farmàcia, que tenen contractats els nostres serveis de Protecció de Dades i Prevenció de Riscos Laborals.

Servei de Manteniment d’Extintors

En col·laboració amb Extintors Clemente, ens responsabilitzem de les revisions assegurant-nos que la farmàcia compleixi sempre la normativa de protecció d’incendis (Real Decret 513/2017).

El servei de manteniment d’extintors és gratuït per als clients de prevenció de riscos de COFBServeis.