Quins són els factors que influeixen en el preu d’una assegurança de salut?

La gran quantitat d’assegurances mèdiques al mercat fa que les asseguradores estableixin preus competitius, i que sovint costi d’entendre’n el funcionament de les primes.

El cost anual de l’assegurança depèn de diferents factors: 

  • La cobertura. Podem contractar cobertures bàsiques o cobertures més exclusives (productes amb hospitalització o sense).
  • L’edat. La prima incrementa a mesura que l’assegurat fa anys. Normalment s’aplica un canvi de tram d’edat i increments de prima cada 5 anys. 
  • Copagaments. Recomanable per persones que no tenen previst fer ús de l’assegurança amb freqüència o que l’utilitzin de manera complementària amb la Seguretat Social. Fa baixar la quota mensual.
  • Reemborsmanet. Els assegurats tenen l’avantatge d’anar a qualsevol especialista fora del quadre mèdic i obtenir un reemborsament del 80 o 90 % de les despeses. Implica una quota més elevada.
  • Sinistralitat: És un factor determinat en la determinació de la prima any rere any. Els col.lectius professionals es beneficien d’un càlcul centrar en la sinistralitat del col.lectiu que disminueix el possible increment.
  • Número d’assegurats. Si assegurem tota la família, podem gaudir de descomptes excluius per ser un grup familiar.
  • Col.lectius professional. Avantatges en cobertures i descomptes exclusius pels col.legiats i la seva família.