Registre per la igualtat retributiva

Des del 14 d’abril totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors, i per tant, també les oficines de farmàcia, han de tenir un registre retributiu adaptat al Reial Decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre dones i homes

El registre ha d’incloure tota la informació relativa als salaris del personal de la farmàcia (els valor mitjans dels salaris i complements salarials i percepcions extrasalarials), desglossant la categoria, el grup professional, el lloc de treball, el sexe i la naturalesa de la retribució. 

Amb aquest procediment, que caldrà actualitzar anualment, i les inspeccions que es poden realitzar a les empreses, es preveu identificar i corregir la discriminació en aquest àmbit.

El Ministeri de Treball i Economia Social ha posat a disposició de les empreses un espai web amb una guia d’usos per a incorporar les dades del registre retributiu.

El temps de referència que ha d’abarcar la informació presentada és d’1 any, excepte si existeixen canvis substancials que ho puguin justificar.

Com t’ajudem des de CoFBServeis?

  • Farmàcies clients del servei de Gestoria Laboral

La confecció del registre retributiu forma part del servei de Gestoria Laboral de CoFBserveis/Investa, sense cap cost per la farmàcia.

  • Farmàcies que contractin ara el servei de Gestoria Laboral

La confecció del registre retributiu forma part de les tasques inicials un cop es contracti el servei, sense cap increment del seu cost. 

Truca’ns al 93 244 07 20 i t’informem de la gestió