Manteniment d’extintors: més de 500 farmàcies ja s’hi han adherit!

D’acord amb el RD 513/2017 de protecció d’incendis, les farmàcies han de realitzar una revisió anual de manteniment i una revisió cada cinc anys amb prova de nivell C (timbrat) dels extintors.

A COFBServeis oferim de forma gratuïta el servei de manteniment d’extintors als clients del servei de Prevenció de Riscos Laborals (o les farmàcies que contractin el servei).

Des del llançament del servei hem realitzat ja més de 393 visites a les farmàcies adherides amb els següents resultats: 

  • 875 extintors analitzats
  • 651 extintors de C02 i ABC han estat revisats i validats
  • 173 extintors han estat recarregats i fet el retrimbratge
  • 51 extintors s’han substituït ja que estaven en mal estat o estaven caducats

Les dades reforcen la necessitat de revisar l’estat dels extintors per tal de garantir una bona protecció i poder complir amb la normativa de protecció d’incendis.

Com contractar el servei?

Promoció exclusiva per als clients del servei de Prevenció de Riscos Laborals de COFBServeis. Si actualment tens el servei contractat amb un altre proveïdor caldrà notificar la no renovació del servei per escrit. 

Els clients actuals del servei de Prevenció de Riscos Laborals

  • Accedeix a l’àrea clients de COFBServeis a través del següent enllaç i cal omplir el formulari d’adhesió amb la data de la darrere revisió.
  • Consulta el vídeo tutorial aquí.